In Assen wordt het Repair Café georganiseerd in samenwerking met Nivon-afdeling
Groningen-Assen.
Informatie over data en openingstijden staan hieronder en in de agenda.

 

Repair Café Assen helpt bij goede voornemens

Gewijzigde openingstijden Repair Café Assen
(van 10,30 tot 15.30 uur)

Om milieu en portemonnee te sparen komen vrijwilligers maandelijks bij elkaar om bezoekers te helpen kapotte spullen weer heel te maken. Als één van de 2011 repaircafé's in de wereld heeft het Repaircafé Assen afgelopen jaar 477 reparaties verricht: 41 broeken, 39 koffieapparaten, 33 stofzuigers ....

Zaterdag 7 maart is er van 10:30 tot 15:30 uur weer een bijeenkomst in de MFA Kloosterveste in Kloosterveen.
Geheel gratis, natuurlijk is een kleine bijdrage altijd welkom. De parkeergarage is gratis.

 

Weggooien, mooi niet !

Noteer het eerstvolgende Repair Café dus op:

zaterdag 7 maart.
van 10.30 - 15.30 uur.
in het MFA Kloosterveste
Vesteplein 5
(Winkelcentrum Kloosterveen)
in Assen

Op agenda staan de data voor 2020

Let op de publicaties en de website.

Tot ziens in ons Repair Café,
wel komen hè !

 Contact: repaircafe.assen@gmail.com